Trivselregler

Det är varje medlems ansvar att:

  • Väl vårda sin lägenhet och föreningens gemensamma utrymmen.
  • Felanmäla skada på elledning, avlopp, rörstammar eller fönster till vår förvaltare Alova.
  • I enlighet med den förordning som antagits av Stockholms stad ska alla ha brandvarnare. Det är lägenhetsinnehavarens skyldighet att se till att brandvarnaren fungerar. Brandsläckare är en stark rekommendation i varje hem och ett krav vid grillning.
  • Ansvara för att avlopp i kök och badrum inte blir tilltäppta.
  • Att hålla rent på sin balkong/terrass, tänk på att det inte får rinna vatten ner på din grannes balkong när du rengör.
  • Iaktta sparsamhet vid varmvattenförbrukning och inte lämna kranar rinnande i onödan.
  • Göra en anmälan om ohyra visar sig i lägenheten. Kontakta vår förvaltare Alova för rådgivning.
  • Att visa hänsyn till sina grannar och inte föra oljud. Borrning i samband med renoveringar, får endast ske mellan 08:00-17:00 på vardagar.

Gemensamma utrymmen

Vi har städning i portarna en gång i veckan så det är viktigt att vi alla hjälps åt att hålla rent efter oss själva om vi t.ex. har haft en ”droppande” soppåse i hissen, torka upp det för allas trevnad. Vidare är det inte tillåtet att sätta upp egna anslag i hissar, på anslagstavlan i entrén eller på väggar i trapphusen samt portar. Dessa är till för vår förvaltare samt endast om man vill informera sina grannar om att man skall renovera eller om information om borttappade eller upphittade saker . Det är ej tillåtet att för mäklare, andra övriga intressenter eller medlemmar att sätta upp information, reklam eller reklamliknande budskap i våra trapphus.

Grannsämja

Om grannen spelar för hög musik eller stör på något annat sätt, ring i första hand på och säg det.
Om det inte hjälper efter att detta påpekats så kan du kontakta styrelsen.

Facebook Grupp

Föreningen har en frivillig, sluten Facebookgrupp för föreningens medlemmar. Facebookgruppen är inte en formell informationskanal för föreningen.
Tänk på att hålla god ton och att forumet ej får användas för att sprida negativa känslor om enskilda personer eller föreningen som helhet.
OBS! Du kan inte meddela styrelsen saker på Facebook, då mailar du istället till: info@brfhimmelsbagen.se
Du kan heller inte felanmäla saker på Facebook utan måste kontakta vår förvaltare på https://felanmalan.alova.se/

Rökning

Det är inte tillåtet att röka i de gemensamma utrymmena. Tänk också på att rökning på den egna balkongen kan störa grannen. Prata med din granne och fråga om det är ett problem. Rök inte vid våra entréer. Släng absolut inte ner fimpar från balkongen, det är en brandrisk samt skräpar ned.

Grillning

Grillning med el-grill eller gasolgrill är tillåtet på balkonger och takterrasser, under förutsättning att du tar hänsyn till dina grannar.

Grillning med gasolgrill förutsätter att man sköter sin grill och gasolutrustning på ett korrekt sätt samt att man har tillgång till brandskyddsutrustning (brandsläckare) och inte grillar i närheten av brännbara föremål, gäller särskilt de som bor i etagelägenheter med träfasad. Det åligger den boende att förvara gasol enligt de regler som gäller för flerfamiljshus, se Stockholms brandförsvar.

Grillning med kolgrill är inte tillåten, p.g.a. omfattande brandrisk.

Rastning av hundar

Låt inte hundarna kissa på våra hus och plocka alltid upp hundbajs. Det är för allas trivsel och för att hålla våra hus och omgivningar rena.

Balkonger och uteplatser – rengöring

För lägenheter med balkong, terrass eller uteplats, är det den boendes ansvar att hålla rent. Vid rengöring av balkong är det inte OK att smutsigt vatten rinner ner på balkongerna under din lägenhet. Detta innebär att rengöring med högtryckstvätt inte är tillåten. Om du använder vatten, säkerställ att det inte rinner ner över kanten på balkongerna under, så att inte dina grannar måste städa efter dig.

Trädgårdarna

Föreningen äger de trädgårdar som ligger mellan husen. Har du frågor om marken bakom husen eller själva gatan samt trottoaren så kontaktar du Nacka Kommun. Lekplatsen bakom husen mot Hotell J sköts också av Nacka kommun.

Nycklar

Det finns inga huvudnycklar till lägenheterna. Lägenhetsinnehavaren har ansvaret för låset till respektive lägenhetsdörr. Fastighetsskötaren har en nyckel som passar till den ”nyckeltub” som sitter högst upp på varje ytterdörr. Efter överenskommelse kan lägenhetsinnehavaren lägga en nyckel i ”nyckeltuben” så att fastighetsskötaren kan komma in i lägenheten om lägenhetsinnehavaren inte är hemma.

Du har en separat nyckel som går till entrédörrar, soprum, förråd och cykelrum. Det är olika nycklar till varje hus. Vänd dig till vår förvaltare Alova om du saknar någon nyckel.

Cykelrum och källarförråd

Av säkerhetsskäl får inte cyklar eller barnvagnar stå uppställda i trapphusen. Dessa står i vägen vid städning och kan blockera vägen vid en utrymning eller en sjuktransport. Kom ihåg att det ska vara fria ytor i trapphus och entré. Cyklar ställs så att framkomligheten blir bra för andra boende, både utomhus och inne i cykelförråden. Dörrar till cykelrum, källargångar och soprum ska alltid hållas låsta. Tänk på att du inte får förvara brandfarliga ämnen i källarförråden.

Soprum och källsortering

Det finns ett soprum i varje hus, utanför för entrén. Ni kan lämna tidningspapper, papper och wellpapp, lampor, batterier, glas och matavfall i respektive kärl, enligt instruktioner i soprummet. Sopkärlen blir snabbt fulla framförallt för kartong, så skölj ur och vik ihop förpackningar och kartonger så tar det mindre plats och luktar mindre. Ställ aldrig något utanför kärlen. Grovsopor skall lämnas på kommunens återvinningscentraler. Se Nacka kommuns hemsida vad som gäller för grovsopor och farligt avfall: http://www.nacka.se/boende-miljo/avfall/

Separat matavfall lämnas i de bruna kärlen vilka distribueras av Nacka kommun. Startkit för dessa med ställning och bruna påsar finns att hämta i soprummen. Där kommer det även löpande läggas ut nya påsar som de boende hämtar vid behov. Detta är ett steg för minskad påverkan på miljön. Nacka kommun tömmer dessa kärl två gånger per vecka.

Ställ aldrig ut soppåsar utan för din dörr, den lukt som du inte vill ha i lägenheten kommer då vara i hela trappuppgången.

Använd inte papperskorgarna på Augustendalsvägen eller brandgatan bakom husen för hushållssopor, då de snabbt blir fulla.

Renovering

Regler och rutiner vid renovering finns beskrivet separat under Renovering. För allas trivsel tänk på att renovering som kan störa andra boende får enbart ske mellan kl. 08.00 – 17.00 på vardagar. Övrig tid får ändring som medför oljud/störningar inte ske, alltså inga maskiner eller dylikt skall användas utöver tillåten tid.

Störande ljud

Ett vanligt missförstånd är att det finns regler om att man måste vara tyst kl. 22:00 eller liknande. Någon sådan lag finns inte och är inte heller bestämd inom denna förening. Det vi har bestämt på en stämma är störningar gällande renoveringar, se ovan. De lagregler om störningar som finns är allmänt hållna, och säger i princip att bostadsrättshavarna inte ska utsätta andra för oljud som inte skäligen bör tålas och att sundhet, ordning och gott skick ska upprätthållas. Vi hoppas att alla medlemmar använder sitt sunda förnuft och visar hänsyn.

Huskurage

Polisen har ett våldsförebyggande projekt mot våld i nära relation som informeras om i kommunerna Nacka, Tyresö och Värmdö. Vi vill som bostadsrättsförening stödja och informera om hur vi som boende kan agera med civilkurage i våra hus. Se två informationsblad Huskurage kort version och hela versionen.

Tvättstuga, finns på bottenplan i varje hus

Viktigt att vi alla boende respekterar de tvättstugeregler som finns uppsatta på anslagstavlan i varje tvättstuga.

Till varje lägenhet tillhör en tagg som du använder för att boka tvättid på bokningstavlan i entrén med. Du kan även boka din tvättid via webben: till bokningssidan

Om tvättid inte påbörjats inom en halvtimme efter bokad tid, så kan tvättstugan nyttjas av annan boende. Det är tillåtet att torka en halvtimme efter att tvättiden är slut. Tänk på att hämta din tvätt senast då.

Efter varje tvätt ska maskinerna torkas av, kvarliggande tvättmedel i doseringsfacken och dammet i torktumlarens filter tas bort.
OBS! Färgning av kläder och andra textilier får under inga omständigheter ske i tvättmaskinerna!

Din tagg är en värdehandling och kan nyttjas av andra, så om du förlorar den, kontakta Alova omgående.