Styrelse

Brf Himmelsbågen Org.nr 769606-0529

Styrelseledamöter, med hus # och roll

Anna Lampinen, #30 Ordförande och sekreterare
Joel Börjesson #26 Kassör / ekonomi
Rikard Johansson #28 Medlemsregister, arkivarie
Thomas Wengholm #32 Parkering GA
Patrick Rindevall #32 Fastighet
Johan Bengtsson – extern styrelsemedlem Nacka Strands Fastighets AB

Styrelsesuppleanter
Adriana Talaba #28 Suppleant
Karolina Nystrand #28 Suppleant

Styrelsen har delat upp arbetet i olika roller och ansvarsområden, enligt ovan.
Föreningen har anlitat förvaltare för den löpande förvaltningen: Spetsudden (fastighet) och Förvaltning i Östersund (ekonomi), se kontakter.

Revisor
Parameter Revision AB, extern auktoriserad revisor
Sven Tapper #32 föreningens interna revisor

Valberedning
Per Sedigh #30 och Leonard Schreij #26

Avgått efter föreningsstämman
Charline Sjölander