Styrelse

Brf Himmelsbågen OrgNr 769606-0529, Registreringsbevis Bolagsverket

Styrelseledamöter, med hus # och roll
Veronica Wijkström, #26 Ordförande
Anna Lampinen, #30 Sekreterare, arkivarie och IT
Adriana Talaba, #28 Ekonomi
Johan Lindström, #30 Parkerings GA ledamot
Patrick Rindevall, #32 Fastighet
Tina Rudén, #32 Projekt

Johan Bengtsson – extern styrelsemedlem Nacka Strands Fastighets AB

Styrelsesuppleanter
Catti Jansson, #24 Suppleant
Thomas Wengholm, #32 Suppleant / Parkering GA

Styrelsen har delat upp arbetet i olika roller och ansvarsområden, enligt ovan.
Föreningen har anlitat förvaltare för den löpande förvaltningen: Spetsudden (fastighet) och Förvaltning i Östersund (ekonomi), se kontakter.

Revisor
Parameter Revision AB, extern auktoriserad revisor
Mehrdad Athari Fard, hus 26, förenings revisor

Valberedning
Irene Vigolo och Peter Friborg

Avgått efter val på föreningsstämman
Linda Grinell

Avgått efter egen begäran
Cathrine Kloo (Suppleant)