Aktuellt

På denna sida samlar vi blandad aktuell information. Som boende ber vi dig registrera dig för vårt nyhetsbrev genom att skicka ett mejl till info@brfhimmelsbagen.se

Senaste uppdateringar

 • Protokoll och röstlängd från senaste stämman finns nu tillgängligt här.
 • Hemsidan håller på att uppdateras och kan därför komma att se lite stökig ut under den närmsta tiden. Beräknas vara slutfört under april 2022.
 • Simpleko digitaliserar sin överlåtelsehantering! Mäklare ska nu gå in på www.simpleko.se, välja ”För kunder” -> ”För mäklare” och sedan klicka på knappen och följa processen
 • Vi önskar alla medlemmar välkomna till stämman som hålls den 24e april klockan 15.00-17.00 på Hotel J!
 • Etcon byter namn till Alova. Telefonnummer och journummer är detsamma, men felanmälan görs numera via https://felanmalan.alova.se/
 • Från och med den 1a januari är det Etcon som är vår tekniska förvaltare. Notera att felanmälan nås via nedan telefonnummer mellan 8-16 på vardagar. Felanmälan: 08 749 27 00 eller via https://felanmalan.etcon.se/ . Vid akuta ärenden utanför kontorstid ska man vända sig direkt till Securitas jourmontör, 08-657 6421.
 • Protokoll för årsstämman 2021 samt röstlängd finns nu på hemsidan.
  Även de senaste arbetsprotokollen samt Revisorernas gransknings PM för 2020 finns på Dokument.
 • Ny URL till tvättstugebokningen från den 9/6 kommer vara
  https://bokning.brfhimmelsbagen.se/M5WebBokning/
  Instruktion för att peka om mobil-appen finns här
 • Parking Partner inför digital betalning av boendeparkering via sin app ”PhonePark”. Hittas via lämplig appstore. Manual till PhonePark-appen

  Månadsbiljetten i PhonePark löper från den 1:a till den sista dagen i månaden och kostar 550 kr. Köper man mitt i månaden betalar man inte fullt pris, de dagar som gått dras av från 550 kr automatiskt.

  Den första varje månad förnyas månadsbiljetten automatiskt i appen så man behöver inte gå in och köpa den varje månad, den förlängs så länge man själv inte avslutar den i appen. Vill man avsluta måste man alltså gå in och göra detta aktivt.

 • 2021 års stämma kommer hållas som en poströstningsstämma. Se sidan ”Stämmoinformation” under medlemssektionen för närmare detaljer.
 • Två containrar kommer att stå mellan hus 24 och 26 samt mellan hus 28 och hus 30 från eftermiddagen den 28 maj – 31 maj på förmiddagen.
  Vi ber er att undvika att parkera mellan dessa hus under fredagen den 28 maj så containrarna får plats. Det kommer ställas ut koner för att markera området men kan behöva lite hjälp från er alla.
 • Leverantören för inglasningen av våra balkonger, Nika, besöker föreningen den 29 maj kl 12.00-14.30 för att visa konstruktionen och besvara eventuella frågor eller funderingar.
  Nika kommer stå på brandgatan för allas trygghet pga Covid. Varje hus får 30 min att komma för att kika på hur konstruktionen ser ut för att undvika alltför mycket trängsel.

  • Hus 24 kl 12.00
  • Hus 26 kl 12.30
  • Hus 28 kl 13.00
  • Hus 30 kl 13.30
  • Hus 32 kl 14.00
 • De nya koderna börjar gälla den 1 april. Hör av er på info@brfhimmelsbagen.se om ni inte fått lappen med den nya koden i er brevlåda.
 • Skicka in era motioner till föreningsstämman senast den 10 maj.
 • Styrelsen har fattat beslut om att installera nödbelysning i trapphusen, ett arbete som påbörjas under våren.
 • Dessvärre är Lantmäteriets beslut om Torggaragets överklagat vilket sannolikt fördröjer bildandet av samfälligheten.
 • Etcon tar över skötseln av föreningens utomhusmiljö fr o m den 1 maj.
 • Anmäl gärna intresse till valberedningen genom att skicka ett mail till valberedning@brfhimmelsbagen.se Vi vill bli fler!
 • Arbetsgrupperna fortskrider enligt plan. Anmäl gärna intresse på info@brfhimmelsbagen.se. Alla krafter är välkomna!
  • Blommor: Aktiveras inom kort.
  • Sprickor efter sprängningar: Pågår.
  • Inglasning av balkonger: Under bildande.
  • Förråd: Pågår, uppdraget snart färdigt.
 • Byggkranen på Patriambygget ska nedmonteras runt den 17-19 mars. Har ni frågor, kontakta: Niklas Tjärnberg, Popeli Kranservice, Tel: 070-774 24 56, Mail: niklas@popeli.com
 • Augustendalsvägen kommer att grävas upp för arbeten med ny servis för vatten och avlopp med start den 1 mars. Vägen kommer inte att stängas av men det kommer att vara trängre att ta sig förbi. Vid frågor kontakta: Robin Nordlund, Arbetsledare VA Bygg, Nacka vatten och avfall AB, Tfn vx: 08-718 90 00, Tfn 08-718 87 38, Mob: 070-4318038
 • 15/12: Vår ekonomiska förvaltare, Förvaltning i Östersund/RB Ekonomi, har omorganiserat och därmed bytt namn till Simpleko, notera gärna att avierna fortsättningsvis kommer i deras namn och månadsvis i stället för kvartalsvis. Simpleko kommer också att ha en ny kundportal för oss boende i vilken man loggar in med BankID. För mer information se Medlemsbrev från Simpleko . Medlemsbrev från Simpleko på engelska.
 • 19/11: gällande GA Torggaraget kan vi inte förvänta oss att det är bildat förrän i januari/februari, därefter ska beslutet vinna laga kraft, om inte beslutet överklagas. Parkeringstillstånden fortsätter att gälla fram tills att GA’t är bildat. För att slippa trycka upp nya kort inför 2021 så har TAM kommit överens med Parking Partner om att nuvarande P-tillstånd gäller fram till dess att GA’t är bildat, oavsett när det blir.
 • Olovlig reklam sätts emellanåt upp i våra trapphus samt delas ut i postboxar vilka har ”ej reklam” på lådan. Styrelsen kontaktar avsändaren/företaget vid varje tillfälle så att de blir medvetna om att det ej får förekomma.
 • Den ordinarie föreningsstämman avgjordes via poströstning. Resultaten har skickats ut till medlemmarna via nyhetsbrev. Den nya styrelsen är konstituerad och presenteras på sidan med ”styrelse”> Valberedning och revisorer är också valda och finns på samma sida. Du hittar stämmoprotokollet under meny Medlemmar > ”Stämmoprotokoll” (inlog). Stämmoprotokollet är granskat och godkänt av Parameter Revision AB.
 • Ny hyresgäst flyttar in i lokalen i hus 32 den 21 oktober. Mer info och presentation av företaget kommer i nyhetsbrev inom kort. Detta innebär att alla våra lokaler nu är uthyrda.
 • Stockholm Exergi kommer att utföra arbete på fjärrvärmenätet. Värme och varmvatten kommer att vara avstängt under perioden 2020-10-29 22:00 till 2020-10-30 11:00. Under avstängningen finns kallvatten tillgängligt som vanligt. Efter avstängning kan fastighetens varmvatten behöva cirkuleras i upp till 10 minuter innan det blir varmt i kranen. Lappar sitter uppe i våra trapphus. För mer information besök www.stockholmexergi.se/avbrott eller kontakta kundservice 020-313151, kundservice@stockholmexergi.se
 • Nu har vi delat ut poströstningsmaterial till alla medlemmar. Om man hyr ut i andra hand får man stämmohandlingarna per post. Det är frivilligt att delta men vi hoppas på många svar. Vänligen lämna era svar i de vita postlådorna som finns i passagen till tvättstugan i varje hus mellan den 25/9 – 9/10. Styrelsen finns här för er och har ni några frågor så mailar ni till: info@brfhimmelsbagen.se Styrelsen lägger ut ev. inkomna frågor och svar här på hemsidan, under de lösenordsskyddande sidorna > Dokument.
 • Patriam som bygger i parken mittemot kommer idag den 22/9 att sätta upp skyltar med parkeringsförbud vid hus 30 och 32 för att byggmaterial skall komma fram. Detta beräknas pågå till och med januari 2021. Dessutom stänger de av delar av gatan.
 • Utifrån det oförändrade Corona-läget och med behovet av att stänga bokslutet 2019, går styrelsen vidare med en poströstningsstämma. All info har skickats ut i nyhetsbrev. Hör av er om ni ej har mottagit informationen eller har frågor: info@brfhimmelsbagen.se. Materialet går till print den 18/9 så efter det kan inga tillägg göras eller fler motioner tas emot. Tidsplan för hantering av poströstningen skickades i nyhetsbrev till medlemmarna den 14/9.
 • Nu när sprängningarna är avslutade i parken mittemot kommer KMP Konsult att slutbesiktiga samtliga utrymmen och bostäder i hus 28-32. Besiktningen äger rum tisdag den 29 september mellan 07:30-15:00. För att kunna utföra detta behöver KMP tillträde till er bostad. Detta är viktigt för att kunna dokumentera fastighetens skick före- och efter markarbetet. KMP´s besiktningspersonal kommer att identifiera sig med företagets ID-kort vid besiktningstillfället. För eventuell tidsbokning inom ovan angivna tid och/eller frågor gällande besiktningen, var vänlig
  kontakta KMP via e-post alternativt telefon under kontorstid 07:30-16:30. Var vänlig notera att inga tidsbokningar tas emot samma dag som besiktningen utförs. Jonna Brick, KMP Konsult, Telefon: 0700-94 17 83, e-post: jonna.brick@kmpkonsult.se
  Denna information kommer även att sättas upp i trapphusen.
 • Parkeringstillstånden med datum 31/3 gäller nu till den 31/10. Parkeringsvakterna är informerade och kommer inte att utfärda böter om tillståndet även har en giltig biljett.
 • Vi har fått in klagomål gällande rastning av hundar i området. Vi vill därför uppmana alla hundägare att inte låta sina hundar kissa mot våra fasader, ytterkrukor eller vid entréportarna. Förbudsskyltar är beställda.
 • Patriam som bygger hus i parken mittemot är lite försenade. Sprängningarna utökas därför till och med den 28 augusti. De sätter upp anslag i varje port.
 • Nacka energi skall utföra elschaktsarbeten vid Augustendalsvägen 30 och 32, och kommer att stänga av P-platserna utanför dessa adresser under 3-4 veckor i juli. Detta medför ett planerat strömavbrott torsdagen den 23 juli mellan klockan 12:30-16:00. Lappar har även delats ut i postboxarna.
 • Vecka 25 är det dags för golvvård och grovrengöringen av våra trapphus som Estate utför varje vår. Vänligen se till att hålla trapphusen fria från cyklar, sparkar med mera som kan hindra golvrengöringen. Anslag sitter i hissarna.
 • Under sommaren (juli) kommer ett träd vid hus 32 att beskäras. Info har även skickats i vårt nyhetsbrev.
 • Parkeringstillstånden som har datum 2020-03-31 gäller nu till den 30 september.
 • Styrelsen stoppar poströstningen och har förhoppningen att istället kalla till stämma vid ett senare tillfälle, preliminärt i andra halvan av augusti då Coronasituationen förhoppningsvis är bättre. Mer information har skickats ut via nyhetsbrevet.
 • Den 8 juni började Patriam med sprängningar på bygget i parken. Föreningen har inte aviserats i förväg att detta skulle återupptas just denna dag men de har nu satt upp lappar i trapphusen.
 • Ekonomisk rapport Q2 (april-juni) ligger nu på hemsidan under dokument på log-in-sidorna
 • På grund av rådande situation med Corona och smittspridningsriskerna har styrelsen beslutat att genomföra stämman med hjälp av poströster på RB´s rekommendation enligt den nya lagen som Riksdagen skapat för ändamålet. Styrelsen har tagit i beaktande att alla inte kan vara med om vi höll stämman elektroniskt så därför är poströstning det mest demokratiska sättet eftersom alla medlemmar då ges möjlighet att delta.
  Den 2 juni kommer ”kallelse” med alla tillhörande stämmohandlingar att delas ut i era postboxar. Årsredovisning och budget finns även här på hemsidan under log-insidorna. Tydliga instruktioner om hur ni skall gå tillväga finns i kuvertet. Låsta brevlådor placeras ut i varje trapphus, i passagen till tvättstugan, där man sedan lämnar sitt svarsdokument, ett per hushåll. Dessa lådor finns på plats under perioden 2-16 juni så att alla i lugn och ro kan ta del av materialet. Den 17 juni räknas sedan alla inkomna svar och prickas av mot röstlängdslistorna, precis som på en stämma och resultaten redovisas i protokollet. Senast tre veckor efter den 16 juni kommer protokollet att finnas tillgängligt för medlemmarna. (Nyhetsbrev med denna information har delgetts medlemmarna 2020-05-09)
 • Parkeringstillstånden: Vi har precis fått information av TAM att parkeringstillstånd med slutdatum 2020-03-31 gäller till den 30 juni. Korten kommer inte att behövas bytas ut och alla parkeringsvakter i området är informerade. (2020-04-30)
 • Vid infarten till Nacka Strand kommer Besqab bygga 200 lägenheter. De påbörjar markarbeten 2020-05-08 med sprängning av berg och schakt av berg- och jordmassor som beräknas pågå under resterande del av 2020. Att bygga bostäder medför buller, trafikomläggningar och transporter. Besqab förstår att det är störande för oss som bor och arbetar i området och beklagar att det medför olägenheter. Strax innan sprängning ges korta upprepande signaler och de ber oss då att respektera vad flaggvakterna ger för instruktioner. Efter sprängning hörs en lång signal som betyder ”faran över”, det är då fritt att passera. Om ni hör de korta signalerna när ni är på väg ut från kringliggande fastigheter ber vi er att stanna inne tills den långa signalen ljuder.
  Sprängning kommer att ske på bestämda klockslag och dessa är kl 10:00, 12:00 och 14:00. Vid frågor kontakta: Oskar Andersson, projektledare: oskar.andersson@besqab.se
 • Bygget i parken mittemot är tillfälligt stoppat från den 25/3. Bygglovet upphävdes och nu har byggherren Patriam inkommit till kommunen med ett nytt reviderat förslag som alla boende i närområdet har rätt att granska. Har man frågor kan man kontakta Per Sundin på Nacka kommun: per.sundin@nacka.se
 • Boendeparkeringstillstånden för torggaraget med slutdatum 2020-03-31 kommer enligt TAM att fortsätta att gälla till 2020-04-30. Alla parkeringsvakter är informerade.
 • Från den 1 april flyttar företaget SAV in i lokalen i hus 30. Polytan är fortfarande huvudhyresgäst och hyr ut till SAV i andra hand.
 • Ekonomisk rapport Q1 (jan-mar) ligger nu på hemsidan under dokument på log-in-sidorna
 • Sprängningar i parken mittemot hus 30 och 32 skall starta måndag den 23 mars. Information har skickats ut via vårt nyhetsbrev och byggherren har satt upp lappar vid nedre entréportarna.
 • Save the Date: Föreningens årsstämma kommer att hållas den 27 maj. Kallelse kommer i era brevlådor senast 4 veckor före stämman. På grund av rådande situation med Corona kan stämman komma att skjutas upp till senast möjliga datum. Alternativ till ett traditionellt möte finns också. Vi kommer att skicka ut information löpande. Deadline för motioner är den 1/4.
 • Nybyggnation i parken mitt emot våra hus kommer att innebära sprängningsarbeten. KMP Konsult kommer att förbesiktiga alla lägenheter i hus 28, 30 och 32 och äger rum onsdag 5/2 mellan klockan 07:30 och 15:00. Observera att det inte går att lämna nyckel i lägenhetsdörrens nyckeltub, då arbetet utförs av extern firma. Besiktningen omfattar samtliga lokaler, lägenheter och allmänna utrymmen i hus 28, 30 och 32. Om en skada, mot förmodan, skulle uppstå i lägenhet under sprängningsarbetet, är det viktigt att lägenhetens skick är dokumenterat innan sprängningarna startar. Det är därför av vikt att alla boende bereder tillträde till sina lägenheter vid besiktningen. Medlem som inte lämnat tillträde vid besiktningen, kan få svårt att erhålla skadestånd för åtgärd av skador uppkomna i samband med sprängningarna. Kan du inte vara hemma – kontakta KMP för tidsbokning eller annan överenskommelse: jonna.brick@kmpkonsult.se samt tel. 0700-941783.Efter avslutade sprängningsarbeten aviserar KMP konsult efterbesiktning. Denna info har även delats ut i brevlådorna till alla berörda boende. Vi återkommer med datum när sprängningarna skall ske, besiktning är steg 1 i processen.
 • TAM har nya boendeparkeringstillstånd för 2020 som kommer att delas ut torsdag 19/12 i era postboxar – så öppna postboxen försiktigt eftersom tillståndet är litet. De som anmält behov av två tillstånd har fått det. Dessa gäller från 2020-01-01 till 2020-03-31. Innan det blir en gemensamhetsanläggning sköter TAM och Parking Partner hanteringen av garaget. Här kan ni läsa info om kommande prisjusteringar i TAM´s regi 2020 >Info parkering 201912

2020

 • Ekonomisk rapport Q4 (okt-dec) ligger nu på hemsidan under dokument på log-in-sidorna
 • Gällande Garaget så har vi inte fått någon ny kod efter den 1/12, det är taggarna som gäller nu. På baksidan finns det 4 siffror och de används som kod mellan 22-06. Har ni övriga frågor, vänligen vänd er till TAM som sköter garaget, felanmälan tel. 08-718 11 19
 • Nya tvättmaskiner kommer att installeras under kommande veckor i november. Även den trasiga torktumlaren i hus 24 kommer att bytas ut. Anslag sitter uppe i varje trapphus.
 • De cykelställ som fanns bakom husen på Brandgatan har tagits bort och kommer nu i november att ersättas med nya. Nu hoppas vi att vi får ordning och reda bland cyklarna på brandgatan.
 • Torggaraget – nya kortläsare håller på att monteras i Torggaraget. Den kod som gäller fram till den 1/12 2019 är 5899. Ni som svarade på vårt utskick gällande passerkort kommer att i vecka 45 (från den 5 november) få dessa nya taggar i era postboxar. Boendeparkeringstillstånden gäller som vanligt tills vidare.
 • Föreningen har haft problem med att boende som renoverar lämnar sina Big Bags för länge på gatan eller dumpar dem där för oss andra att ta hand om. Vid renoveringar där man använder Big Bags måste de forslas bort dagligen. Det är du som renoverar som ansvarar för detta och firman du anlitar måste ha korrekt information om vad som gäller. Föreningen har rätt att debitera omkostnaderna till den ansvarige medlemmen om det behövs åtgärder för att forsla bort skräpet.
 • Utomhusmiljöerna gås igenom under oktober och vi lägger ny kantsten och grus vid stuprännorna så att vatten inte samlas mot våra fasader. Nya stenpartier tillkommer och gamla stenpartier lagas, bland annat den vid sandlådan mellan husen. Bänkar renoveras och får nya sittytor.
 • Finlarm kommer att utföra ett serverbyte för bokningssystemet onsdagen den 18/9. Spetsudden går ut med information till samtliga boende. Uppdateringen medför att access till bokningssystemet från och med onsdag 18/9 sker genom ny webbadress. Observera att bokningssystemet helt ligger nere under denna dag. I och med detta uppdateras även applikationen till smartphone med ny webbadress. Inloggningsuppgifterna förblir desamma. Du kan läsa mer här > serverflytt
 • Parkeringstillstånden som är utfärdade till den 30 juni 2019 kommer att gälla till den sista december 2019. Parkeringsvakterna är informerade och kommer inte att utfärda böter om tillståndet även har en giltig biljett.
 • Hissrenoveringarna sätter i gång i början av september med start i hus 32. Lappar sitter uppe och all information gällande detta har skickats ut i nyhetsbrev, bland annat att vi övergår till EU-standard vad gäller våningsplanen.
 • Målning av tvättstugor och soprum sker i slutet av augusti. Lappar kommer att sättas upp och nyhetsbrev skickas ut.
 • Korrigering av avrinningsplattor mot husen sker i augusti/september.
 • Tvätt av fasader med högtryck sker i mitten av augusti. Nyhetsbrev skickas ut i samband med detta,
 • Gällande våra boendeparkeringstillstånd så gäller de fram till och med juni. TAM och GA-anläggningen tittar på om våra tillstånd skall få löpa på till dess anläggningen är klar i slutet av september eller om vi behöver nya mellan juni och september. Vi återkommer så snart vi har fått besked.
 • I dagarna kommer kallelse till årsstämman som är den 20 maj. Om du är intresserad av att läsa Förvaltningsberättelsen och årsredovisningen i en osignerad version som kan komma att justeras något innan stämman fastställer den så ligger den under Medlemmar i menyn (log-in), sedan väljer du Förvaltningsberättelser > 2018.
  Notera att alla dokument skall vara klara senast 2 veckor innan stämman, det vill säga senast den 6 maj. Efter det är den slutgiltiga versionen klar att laddas ner. Efter stämman läggs sedan även den signerade versionen upp på hemsidan.
 • Är du intresserad av att vara med i vår styrelse? Under april kommer valberedningen ta emot förslag och arbeta för att fylla platserna i vår styrelse. Styrelsemedlemmar har ekonomisk ersättning samt arbetar proaktivt för en bättre boendemiljö och driften av våra fem hus. Gå in under Medlemmar -> Valberedning för kontaktuppgifter samt att anmäla ditt intresse!
 • Områdesinfo februari 2019: trappan mellan kajen och JV Svenssons torg är avstängd för ombyggnation. Arbetet kommer att pågå fram till november och trappan kommer att vara avstängd hela ombyggnadsperioden.
 • Från och med 1 januari 2019 är vår ekonomiska förvaltare Förvaltning i Östersund. Ni hittar all kontaktinfo i menyn under Förvaltning. Vår nya förvaltare har även skickat all information gällande avier för avgiften/hyran brevledes till alla boende.
 • Nya Parkeringstillstånd för boendeparkering för kommande år 2019 har nu delats ut till alla boende. Har ni frågor kontakta: info@brfhimmelsbagen.se

2019

 • På samma sätt som förra året, har vi ordnat med en julgransinsamling. Platsen för din julgran är bakom hus 32 på stenhällen vid sidan om gångvägen, (brandgatan) till helgen den 5-6 Januari. Måndag morgon den 7:e januari fraktas de bort.
  Annars är det någon av kommunens insamlingsplatser som gäller, se Nacka kommuns hemsida.
 • Gästlägenheten kan bokas för övernattningar från måndag den 17/12 klockan 16:00. Spetsudden är vår partner gällande gästlägenheten och de svarar på frågor gällande bokningar, felanmälningar eller om man behöver hjälp. Mer info finns att läsa här på hemsidan i menyn under Gästlägenhet.
 • Nacka Kommun / Nacka vatten & avfall har haft stora problem med hämtning av matavfall de senaste veckorna (v. 46-v. 47), med trasiga bilar och sjukdomar som grund till problemen. De har nu hämtat det mesta och allt kommer förhoppningsvis att fortsätta som vanligt.
 • Brandsläckare finns i gemensamma utrymmen, likaså nya nödutgångsskyltar
 • Nya städattiraljer har ställts in i våra tvättstugor
 • Nya sopkärl har ställts in i soprummen. De är bruna och skall innehålla endast matavfall, inget annat. Startkit för detta finns att hämta i soprummen. Nacka kommun tömmer dessa kärl två gånger per vecka. Mer information om vår sophantering finns i menyn under trivselregler.
 • Denna overkliga värme gör att vi gärna öppnar fönster, även i våra tvättstugor. Tänk då på att stänga efter dig så att de inte står öppna under natten.
 • Under september månad kommer vi att påbörja renoveringarna av plåten uppe på takterrasserna. Arbeten kommer att utföras högst upp i samtliga hus. Mer information kommer att skickas ut innan starten.
 • Våra hängrännor och stuprör börjar bli gamla och vi måste alla vara rädda om dem tills det är dags att byta ut dem, då det är ett omfattande arbete och en stor kostnad. Vänligen häll inte ut badpooler, vattentunnor eller andra stora vattenvolymer i hängrännorna från takterrasserna – de klarar inte av de stora mängderna. Risken finns att de spricker i plåten och orsakar vattenläckor och fuktskador in i husen.
 • Sänkta avgifter! Som ni sett på era avier så har vi sänkt avgiften från den 1 juli 2018 för samtliga boende i bostadsrätt. Detta kunde genomföras då föreningens ekonomi är god.
 • Föreningsstämma genomförd med val av ny styrelse.
 • Kallelse till föreningsstämma för år 2018. Datum 2018-05-26, kl 10.15-12.00 (Obs ny tid)
 • Information om det nya Parkerings GA och vad som gäller från 1 April 2019
 • Julgransinsamling 6-7 Januari

2018

 • Byte teknisk förvaltare till Spetsudden
 • Ownit’s fibernätverk är nu aktiverat
 • Information om DP3, marköverlåtelse och servitut: https://brfhimmelsbagen.se/omradet/
 • Uppdatering om att detaljplan 3 Norra Nacka Strand planeras antas av kommunalfullmäktige i Okt 2017.
 • Information om att Fiber kommer installeras under 2017, med grupp avtal för bredband (Avgifter)
 • Registreringsbevis stämplat av bolagsverket med ändrad styrelse, revisor och stadgar publicerat.
 • Diverse uppdatering baserat på årsstämman 7 maj 2017. Se styrelse, föreningen och kallelse.
 • Kallelse till ordinarie föreningsstämma 7 maj kl 11.00
 • Tvätt av balkonger
  • Vi i styrelsen har beställt tvätt av utsida på alla våra balkonger p.g.a. att det är flera av balkongerna som har mycket mossa på utsidan. Då det är svårt att själv rengöra det här snyggt kommer ett företag att göra rent.
   De kommer till oss den 27 april kl. 07.00 och skall vara klara den 28/4.
   Ta in era tillhörigheter från er balkong. De börjar på våning 7 både på sjösidan och sedan brandgatan så det kommer rinna ner på balkongerna under.
   Parkera inte på gatan under den här tiden.Skyliften behöver platsen på gatan för att kunna utföra det här jobbet.
  • Balkongerna mellan husen (med spjälor) kommer inte rengöras.
 • Papperskorgarna på brandgatan blir snabbt fulla – får ej användas för hushållssopor
 • Kallelse till Föreningsstämma den 19 Mars kl 11.00, se Kallelse.
 • Boka in 19 mars kl 11-13.00 i kalendern, då vi kommer ha ett informationsmöte/extra föreningsstämma. Vi återkommer med kallelse under veckan. Syftet är att informera, fånga upp synpunkter samt beslut om ändrade stadgar. Det senare för att modernisera och anpassa oss till ändringar gällande brf lagen som trädde i kraft förra året. Att ändra stadgarna kräver godkännande av två stämmor. Återkommer med kallelse under kommande vecka.
 • Vår förvaltare Restate har m.h.a. en konstruktör haft uppdraget att undersöka om de bärande inre väggarna i vardagsrummet kan öppnas eller bäras av på något sätt, då det har varit en förfrågan från en del boende. På rekommendation av Restate och konstruktören, har styrelsen beslutat att inte tillåta några ändringar i dessa bärande väggar. Det finns ett tungt skäl: Alla våningsplan och lägenheter har exakt samma konstruktion och väggarna därmed samma vertikal position. Vi måste ta beslut baserat på likhetsprincipen, vilket innebär att alla medlemmar på samtliga våningsplan skall ges samma rätt att bygga om. Ett sådant scenario skull kunna äventyra bärighet och stabilitet i våra hus.

2017

 • För att underlätta för alla boende har vi beställt julgranshämtning. Ni kan lägga granen på brandgatan utanför 32:an där det finns en plats uppmärkt med koner. Upphämtning sker den 9:e januari, så lämna granen senast nu på söndag kväll den 8:e. Om ni vill ha kvar granen längre har kommunen en uppsamlingsplats i Jarlaberg där kan man lämna granen helgen den 14-15:e januari. Självklart går det också att lämna granen på återvinningscentralerna.
 • Diverse uppdateringar av hemsidan av design, omformulering text och med ny logotype
 • Parkeringstillstånd 2017 utdelade till boende.
 • Informationsbrev-brf-dec-2016 – med information om vad som hänt sedan tillträdet (18 Dec)
 • Några aktuella saker som vi vill uppmärksamma alla på (12 Dec)
  1. Restate har gjort en inventering av våra förråd, för att säkerställa att alla lägenheter har ett förråd. Många har visat sig vara omärkta och låsta. Det ingår endast ett förråd per lägenhet och ifall du har har mer än ett, är det angeläget att snarast tömma och lämna tillbaka det ena. Information kommer skickas ut separat från Restate med post, med en lapp för att märka upp ditt förråd.
  2. OK att installera kolfilterfläkt under förutsättning att du följer vissa villkor och att det sker professionell injustering av ventilation med protokoll på bekostnad av den boende. Innan installation sker måste du kontakta Restate för instruktioner och råd.
  3. Efter diskussion med TAM kommer parkeringsreglerna längs Augustendalsvägen förändras till det bättre för de boende. Det blir 1-timme P-skiva istället för 30 minuter. Dessutom blir det boendeparkering hela dygnet på helger. Håll koll på skyltningen, då vi inte vet exakt när de nya reglerna införs.
  4. Boendetillstånd parkering – Eventuellt fortsätter 2016 års tillstånd gälla tillsvidare under 2017, då en gemensamhetsanläggning är planerad till mitten av nästa år. Alternativt kommer vi dela ut nya boendetillstånd innan årsskiftet. Vi återkommer med mer information när vi vet vad som gäller.
  5. Sopkärlen blir snabbt fulla, framförallt för pappersförpackningar, så skölj ur och vik ihop förpackningar och kartonger så tar det mindre plats och luktar mindre. Följ anvisningarna för sortering.
  6. Vi vill påminna om de regler och rutiner som gäller vid renovering. Dessa finns för att ta hand om och skydda våra hus, dina grannars och din egen lägenhet. För allas trivsel tänk på att renovering som kan störa andra boende får enbart ske mellan kl. 08.00 – 17.00 på vardagar. Övrig tid får ändring som medför oljud/störningar inte ske.
 • Information om skanska-the-view-dec-2016 planerade byggaktiviteter i december.
 • Föreningen har en sluten Facebook grupp för föreningens medlemmar.