Förtroendevalda

På den årliga föreningsstämman utser BRF Himmelsbågen en styrelse som fattar beslut om frågor som rör den löpande driften av bostadsrättsföreningen. Styrelsen består av frivilliga personer med stort engagemang som under året arbetar för att ta hand om föreningen med det primära syftet att verka för medlemmarnas bästa. Styrelsen består av ledamöter och suppleanter. Styrelsen konstituerar sig själv. Det innebär att styrelsen genom diskussion själv utser vilka ansvarsområden var och en skall ha inom styrelsen.

Är du intresserad av att vara med i styrelsen? Kul! Hör av dig till valberedningen och förklara att du är intresserad. Valberedningen stämmer av med styrelsen vilka behov och kompetenser som behövs för att få en så välfungerande styrelse som möjligt. Du kan också nominera dig själv eller någon annan till samtliga förtroendevalda poster. Detta görs antingen inför eller på stämman.

Brf Himmelsbågen Org.nr 769606-0529

Styrelseledamöter, med hus # och ansvarsområde
Joel Börjesson #26 Kassör / ekonomi
Peter Friborg #32 Ordförande
Patrick Köping #32 Arkivarie
Andreas Thunell #24 Fastighet, Utemiljö
Göran Nohlgård #24 Fastighet, Utemiljö
Scott Lakey #26 Parkering GA
Mehrdad Athari Fard #26 Controller
Ewa Lilliesköld #26 Sekreterare
Ziya Güler #24 IT
Roland Ullin #32 Fastighet, Utemiljö

Styrelsesuppleanter
Susanne Malmberg #32 Suppleant

Avgått under verksamhetsåret
N/A

Styrelsen har delat upp arbetet i de ansvarsområden som är enligt ovan.
Föreningen har anlitat förvaltare för den löpande förvaltningen: Alova (fastighet) och Simpleko (ekonomi), se kontakter.

———————————————————————————————————————————————————————–

Valberedning
Linda Grinell #32
Gunilla Larsson #30

Vill du vara med i styrelsen? Maila till: valberedning@brfhimmelsbagen.se

Revisorer
Parameter Revision AB, auktoriserad revisor (firma)
Revisorssuppleant utses av Parameter Revision AB vid behov

Föreningen har inte tillsatt någon internrevisor då ingen i föreningen valde att kandidera till posten på senaste stämman