Avgifter

Årsavgift till bostadsrättsföreningen

Årsavgift för din lägenhet betalas månadsvis enligt utskickad avi. Önskar du betala med autogiro eller e-faktura hör du av dig till vår förvaltare: kundtjanst@rbekonomi.se

Pantsättningsavgift och överlåtelseavgift

Det är en hel del administration kring pantsättning och överlåtelser, ett arbete som styrelsen har lagt ut på vår ekonomiska förvaltare. För att täcka dessa kostnader behöver föreningen ta ut avgifter enligt stadgarna och nedan. Dessa avgifter tillkommer alltså till årsavgiften till föreningen.

Pantsättningsavgift (motsvarande 1% av aktuellt prisbasbelopp) per pantförskrivning. Observera att vissa banker skickar en pantförskrivning per lånedel, så beroende på bank och ditt lån så kan den total avgiften bli större. Avgiften används för att täcka administrativa kostnader då föreningen är skyldig att registrera pantförskrivningar i lägenhetsregistret.

Överlåtelseavgift (motsvarande 2,5% av aktuellt prisbasbelopp) vid överlåtelse av en bostadsrätt, i samband med försäljning av en bostadsrätt. Avgiften används för att täcka administrativa kostnader och betalas av köparen av bostadsrätten.

Debitering sker över avin för månadsavgifterna, vid efterföljande avisering.

Boendeparkering 

Systemet med boendeparkering gäller fortsatt där boendebiljett löses i parkeringsautomater, giltig i kombination med Parkeringstillstånd för boende. För närvarande en avgift på 250 kr för 14 dagar eller 535 kr för 30 dagar. Gäller i första hand i Torggaraget och i begränsad omfattning på gator, enligt skyltad boendeparkering. Vid överlåtelse av bostadsrätt gäller att köparen övertar befintligt parkeringstillstånd och passerkort till garage från säljaren, under eget ansvar.

Skicka ett mejl till info@brfhimmelsbagen.se, om du saknar boendetillstånd.

För gäster hänvisar vi till skyltad parkering i garaget och området, där biljett löses i automater.

I framtiden från April 2019 kommer det bildas en gemensamhetsanläggning för torggaraget. Föreningen har en 10% andel i gemensamhetsanläggningen. Kommunen tar då över parkering på gator och torg. Det blir då förändringar avseende parkeringen se informations mejl från 17 mars 2018.

Bredband, TV och Telefoni

Fastigheten är ansluten till tre tjänsteleverantörer Ownit, Comhem och Telia. Följande ingår i månadsavgiften för bostadsrättsinnehavare;

  • Bredband via Ownit (700-1000 Mbps)
  • TV Grundutbud via Comhem

Förutom detta finns möjlighet för dig som boende att beställa tjänster från alla tre leverantörer information under meny Bredband och TV.