Avgifter

Årsavgift till bostadsrättsföreningen

Årsavgift för din lägenhet betalas månadsvis enligt utskickad avi. Önskar du betala med autogiro eller e-faktura hör du av dig till vår förvaltare: kundtjanst@rbekonomi.se

Pantsättningsavgift och överlåtelseavgift

Det är en hel del administration kring pantsättning och överlåtelser, ett arbete som styrelsen har lagt ut på vår ekonomiska förvaltare. För att täcka dessa kostnader behöver föreningen ta ut avgifter enligt stadgarna och nedan. Dessa avgifter tillkommer alltså till årsavgiften till föreningen.

Pantsättningsavgift (motsvarande 1% av aktuellt prisbasbelopp) per pantförskrivning. Observera att vissa banker skickar en pantförskrivning per lånedel, så beroende på bank och ditt lån så kan den total avgiften bli större. Avgiften används för att täcka administrativa kostnader då föreningen är skyldig att registrera pantförskrivningar i lägenhetsregistret.

Överlåtelseavgift (motsvarande 2,5% av aktuellt prisbasbelopp) vid överlåtelse av en bostadsrätt, i samband med försäljning av en bostadsrätt. Avgiften används för att täcka administrativa kostnader och betalas av köparen av bostadsrätten.

Debitering sker över avin för månadsavgifterna, vid efterföljande avisering.

Boendeparkering
Parkering för våra medlemmar sedan 2022 sköts av parkerings företaget Parkman. Medlemmar som vill ha parkeringsplats i Torggaraget ska ingå ett avtal med föreningen först. Dokumentet heter Garagekontrakt mall.doc och kan beställas av medlemmen. Medlemmarna kan välja plats i den låsta delen eller den öppna delen av garageplatserna.

Stegvis procedur för garageplats!

  1. Medlemmen skickar ett mail till info@brfhimmelsbågen.se
  2. Ange NamnEfternamn, Lägenhetsport, lägenhetsnummer och e-mailadress
  3. Föreningen skickar 2 kopior av dokumentet som medlemmen fyller i och lämnar till föreningens postlåda i port 26. Glöm inte att skriva under i båda!
  4. Föreningen tar emot dokumenten och skriver på och lämnar ena kopian i medlemmens postlåda.
  5. Föreningen skickar all information om medlemmen till Parkman per e-mail att medlemmen är godkänt och Parkman får kontakta medlemmen per e-mail för kontrakt skrivning mellan medlemmen och Parkman. E-mail skickas till adressen uthyrningen@parkman.nu
  6. Parkman kontaktar medlemmen för avtal skrivning.
  7. Medlemmarna kan ladda ner appen ”Park 46” från Apple- eller Google store för att administrera sitt avtal med Parkman.

För gäster hänvisar vi till skyltad parkering i garaget och området, där biljett kan köpas i gällande parkbolag app.

Bredband, TV och Telefoni
Fastigheten är ansluten till tjänsteleverantörer Ownit och Tele2.
Följande ingår i månadsavgiften för bostadsrättsinnehavare:

  • Bredband via Ownit (700-1000 Mbps)
  • IP-telefoni – endast samtalstaxa tillkommer
  • TV Grundutbud via Tele2