Avgifter

Årsavgift till bostadsrättsföreningen

Årsavgift för din lägenhet betalas månadsvis enligt utskickad avi. Önskar du betala med autogiro eller e-faktura hör du av dig till vår förvaltare: kundtjanst@rbekonomi.se

Pantsättningsavgift och överlåtelseavgift

Det är en hel del administration kring pantsättning och överlåtelser, ett arbete som styrelsen har lagt ut på vår ekonomiska förvaltare. För att täcka dessa kostnader behöver föreningen ta ut avgifter enligt stadgarna och nedan. Dessa avgifter tillkommer alltså till årsavgiften till föreningen.

Pantsättningsavgift (motsvarande 1% av aktuellt prisbasbelopp) per pantförskrivning. Observera att vissa banker skickar en pantförskrivning per lånedel, så beroende på bank och ditt lån så kan den total avgiften bli större. Avgiften används för att täcka administrativa kostnader då föreningen är skyldig att registrera pantförskrivningar i lägenhetsregistret.

Överlåtelseavgift (motsvarande 2,5% av aktuellt prisbasbelopp) vid överlåtelse av en bostadsrätt, i samband med försäljning av en bostadsrätt. Avgiften används för att täcka administrativa kostnader och betalas av köparen av bostadsrätten.

Debitering sker över avin för månadsavgifterna, vid efterföljande avisering.

Boendeparkering
Systemet med boendeparkering gäller där boendebiljett löses i parkeringsautomater, giltig i kombination med Parkeringstillstånd för boende. Gäller i första hand i Torggaraget och i begränsad omfattning på gator, enligt skyltad boendeparkering. Vid överlåtelse av bostadsrätt gäller att köparen övertar befintligt parkeringstillstånd och passerkort till garage från säljaren, under eget ansvar. TAM ansvarar för garaget och har ni frågor så kontaktar ni dem.

Skicka ett mejl till info@brfhimmelsbagen.se, om du saknar lappen med boendetillstånd.

För gäster hänvisar vi till skyltad parkering i garaget och området, där biljett löses i automater.

Under 2020 bildas en gemensamhetsanläggning för torggaraget. Föreningen har 10% andel i gemensamhetsanläggningen. Mer information kommer att skickas ut när allt är klart.

Bredband, TV och Telefoni
Fastigheten är ansluten till tjänsteleverantörer Ownit och Comhem.
Följande ingår i månadsavgiften för bostadsrättsinnehavare:

  • Bredband via Ownit (700-1000 Mbps)
  • IP-telefoni – endast samtalstaxa tillkommer
  • TV Grundutbud via Comhem