Bredband, TV och Telefoni

Bredband, TV och Telefoni

Fastigheten är ansluten till  tjänsteleverantörer Ownit och Comhem. Följande ingår i månadsavgiften för bostadsrättsinnehavare;

  • Bredband via Ownit 700-1000 Mbps samt IP-telefoni utan fast avgift, endast samtalskostnad tillkommer
  • TV Grundutbud via Comhem

Förutom detta finns möjlighet för dig som boende att beställa ytterligare tjänster enligt nedanstående.

Ownit

Föreningen har ett gruppavtal med Ownit för bredband via fiber 700-1000 Mbps. Bredband finansieras via föreningens budget och ingår för bostadsrättsinnehavare i årsavgiften. Som medlem behöver du registrera dig och beställa tjänsten på Ownits hemsida www.ownit.se.

Ownit erbjuder även TV och telefoni som beställs och betalas direkt av den boende på Ownits hemsida.
För telefoni är månadsavgiften noll kronor och du betalar endast installation* och samtalsavgifter.
*Om installation krävs är det den boende som betalar för denna.

Comhem

Comhems digitala TV grundutbud ingår i medlemsavgiften
Comhem erbjuder även ytterligare tjänster för digital-TV, telefoni och bredband. Dessa beställs och betalas direkt av den boende via Comhem se www.comhem.se

OBS! Hösten 2020 moderniserar ComHem 1,6 miljoner hushåll som använder deras tjänster. Brf Himmelsbågen är ComHem-kunder och den 8 september går de över till att sända tv-kanaler helt digitalt och de analoga kanalerna, inklusive FM-radio via tv-uttaget, utgår.

Vad händer nu? Många tittar redan digitalt och behöver inte göra någonting. Men om du tittar på analoga tv-sändningar idag behöver du ändra till digital-tv senast den 8 september 2020. Det vill säga om du har en äldre tv kan du behöva komplettera den med en digitalbox eller byta till en nyare tv-modell. All info finns på Comhems hemsida.