Bredband, TV och Telefoni

Bredband, TV och Telefoni

Fastigheten är ansluten till  tjänsteleverantörer Ownit och Comhem. Följande ingår i månadsavgiften för bostadsrättsinnehavare;

  • Bredband via Ownit 700-1000 Mbps samt IP-telefoni utan fast avgift, endast samtalskostnad tillkommer
  • TV Grundutbud via Comhem (Se nedan vilka kanaler som ingår)

Förutom detta finns möjlighet för dig som boende att beställa tjänster från alla tre leverantörer enligt nedanstående.

Ownit

Föreningen har ett gruppavtal med Ownit för bredband via fiber 700-1000 Mbps. Bredband finansieras via föreningens budget och ingår för bostadsrättsinnehavare i årsavgiften. Som medlem behöver du registrera dig och beställa tjänsten på Ownits hemsida www.ownit.se.

Ownit erbjuder även TV och telefoni som beställs och betalas direkt av den boende, enligt uppgifter på Ownits hemsida. För telefoni är månadsavgiften noll kronor och du betalar endast installation* och samtalsavgifter.
*Om installation krävs är det den boende som betalar för denna.

Comhem

Comhem Analoga och Digitala TV Grundutbud ingår i medlemsavgiften med ett antal fria kanaler enligt nedan:
https://www.comhem.se/kundservice/support/tv/tv-kanaler-och-kanalpaket
https://www.comhem.se/kundservice/support/tv/analogt-utbud

Comhem erbjuder även ytterligare tjänster för TV, telefoni och bredband. Dessa beställs och betalas direkt av den boende via Comhem se www.comhem.se.