Pågående projekt i föreningen

Genomförda projekt under 2019/2020

 • Skyltar med förbud mot rastning av hundar monteras upp utmed Augustendalsvägen.
 • Vildvuxna träd beskärs och annan växtlighet ansas under sommaren-hösten 2020.
 • En av hyreslägenheterna renoveras och säljs som bostadsrätt under sommaren 2020.
 • Krukor med säsongsblommor placeras ut vid entréerna utmed Brandgatan.
 • Tvättstugorna målas om och maskinparken förnyas under hösten 2019 – jan. 2020.
 • Hissarna renoveras. Projektet är omfattande och kommer att löpa under hösten 2019 fram till efter årsskiftet 2020.
 • Soprummen fräschas upp och både golv och väggar målas hösten 2019.
 • Husen högtryckstvättas nedtill under september 2019. Detta för att ta bort missfärgningar och skydda fasaderna mot biologiska angrepp.
 • Uppfräschning av trädgårdarna mellan husen med nya planteringar, trädbeskärning, stenläggningar med mera sker under hösten 2019.
 • Renovering fasaderna i etagelägenheterna, i hus 26, 28, 30 och 32 avslutas hösten 2019. Projektet påbörjades september 2018. (Träfasaderna i Hus 24 är renoverat under år 2017). Bakgrunden till renoveringen är att etagelägenheterna har haft problem med läckage och kalldrag.

Genomförda projekt under 2018/2019

 • Nya fasadskyltar och belysning.
 • Renovering trapphus, byte trapphusbelysning och nytt låssystem.
 • Förvaltningslokal och övernattningslägenhet i hus 26.
 • Nya städattiraljer till tvättstugorna och viss renovering av maskinerna, samt nytt bokningssystem.
 • Brandskyddet är fullständigt med nya nödutgångsskyltar och brandsläckare i allmänna utrymmen.
 • OVK – Obligatorisk Ventilations Kontroll är genomförd.

Finansiering
Våra underhållsprojekt finansieras genom likvida medel reserverade för investeringar och underhåll av föreningens fastighet.