Pågående projekt i föreningen

Planerade och pågående projekt 2019

  • Renovering fasaderna i etagelägenheterna, i hus 26, 28, 30 och 32 pågår. Projektet påbörjades under september 2018. Träfasaderna i Hus 24 är renoverat under år 2017. Bakgrunden till renoveringen är att etagelägenheterna har haft problem med läckage och kalldrag.
  • Hissarna börjar bli utslitna och upphandling av nya pågår. Projektet är omfattande och kommer att löpa under 2019. Vi kommer också att se över rutinerna för att förbättra jour-utryckningar.
  • Uppfräschning av trädgårdarna mellan husen med nya planteringar, trädbeskärning med mera.

Genomförda projekt under 2018

  • Nya fasadskyltar och belysning.
  • Renovering trapphus, byte trapphusbelysning och nytt låssystem.
  • Förvaltningslokal och övernattningslägenhet i 26:an.
  • Nya städattiraljer till tvättstugorna och viss renovering av maskinerna, samt nytt bokningssystem.
  • Brandskyddet är fullständigt med nya nödutgångsskyltar och brandsläckare i allmänna utrymmen
  • OVK – Obligatorisk Ventilations Kontroll är genomförd.

Finansiering
Våra underhållsprojekt finansieras genom likvida medel reserverade för investeringar och underhåll av föreningens fastighet.

Uppdaterad 2019-01-01