Området

På denna sida lägger vi upp information om detaljplaner och annat som händer i området och vår närhet.

Norra Nacka Strand, detaljplan 3 

Vår fastighet är del av Norra Nacka strand detaljplan 3 som har vunnit laga kraft.  Detta innebär bl.a. att Nacka Kommun är ansvarig för gator, trottoarer, lekplatsen vid hus 32, de södra delarna av berget bakom husen samt den s.k. Brandgatan / gångbanan bakom våra hus. Det omfattar även ansvar för snöröjning.

Har ni frågor gällande dessa områden ber vi er att kontakta Nacka kommun: nacka.se

Mer information om Detaljplan 3 finns på Nacka Hemsida.

http://www.nacka.se/stadsutveckling-trafik/har-planerar-och-bygger-vi/sok-projekt-pa-namn/nacka-strand/norra-nacka-strand/#panel-startpage

Marköverlåtelse och Servitut
I samband med fastighetsförvärvet och ombildningen har föreningen avtal om ett antal marköverlåtelser och servitut. Observera att beredning och registrering hos lantmäteriverket tar tid, varför det inte är säkert att förändringarna är synliga på lantmäteriverket.
Föreningen äger fortsatt marken under och mellan husen, samt del mot tingshuset (fram till elskåpet) och en liten del (ca 5m) kring hörnet av 32:an mot parken (Syd-Öst).
Nedan är en sammanfattning om förändringar som skett under 2016-2018
  • Brf Himmelsbågen har redan avtalat (i samband med ombildningen) om att överlåta marken på baksidan av vår fastighet till kommunen. Det Gäller brandgatan och kring lekplatsen. Enligt ”Fig A” i bilden.
  • Föreningen har avtalat om ett antal servitut som gäller stödväggarna mellan husen och fasaden på själva husen, som stöttar brandgatan och behövs för att bibehålla konstruktionen. Kommunen är förmånstagare för dessa servitut.
  • Det finns också ett servitut gällande ventilationstornen som står på föreningens mark, där ”The view” är förmånstagare.
  • Allt detta är del av förvärvsavtalet tecknat i samband ombildningen (1 sept 2016), så det är ingen förändring för föreningen och vi är skyldiga att fullfölja vårt avtal.
  • Vi har även identifierat två servitut där brf’n är förmånstagare: Befintliga balkonger som är hänger över kommunens mark (mot Augustendalsvägen och brandgatan) samt infästningar/stag som går in i berget under brandgatan. De senare är del av konstruktionen för att hålla fast våra hus och vi måste ha rätt att ha kvar och underhålla dessa, för framtiden.

Övriga Detaljplaner

Information om detaljplaner och status hittar ni på Nackas hemsida