Området

Nacka strand är en levande stadsdel i Nacka. Området är inbäddat mellan vatten och grönska med naturreservatet Nyckelviken på promenadavstånd. Området erbjuder restauranger, hotell, Spa, frisör, blombutik, tobaksaffär, bank, café, foodtrucks, sportarenor och gym. Det finns även kontorshotell med bland annat Showroom för Stockholms Fashion, tandläkare och barnomsorg. Längs vattnet kan man fiska eller promenera till Svindersvik via Marinstaden. Kollektivtrafiken är god och förutom bussar så finns pendlarbåtar och kommande tunnelbana.

Länkar:
SL > hittar ni aktuell tidtabell för Sjövägen, kollektivtrafiken med båtar som går mellan Nybrokajen och Frihamnen.
På hemsidan nackastrand.se > kan ni läsa om vad som händer i området – nya restauranger, gym, med mera.
Nacka kommuns hemsida > finns kalendarium för Nyckelviken med mera.


Norra Nacka Strand, detaljplan 3 

Vår fastighet är del av Norra Nacka strand detaljplan 3 som har vunnit laga kraft.  Detta innebär bl.a. att Nacka Kommun är ansvarig för gator, trottoarer, belysning, papperskorgar, lekplatsen bredvid hus 32, de södra delarna av berget bakom husen samt den s.k. Brandgatan / gångbanan bakom våra hus. Det omfattar även ansvar för snöröjning.

Har ni frågor gällande dessa områden ber vi er att kontakta Nacka kommun: nacka.se

Mer information om Detaljplan 3 finns på Nacka Hemsida: http://www.nacka.se/stadsutveckling-trafik/har-planerar-och-bygger-vi/sok-projekt-pa-namn/nacka-strand/norra-nacka-strand/#panel-startpage

Marköverlåtelse och Servitut
I samband med fastighetsförvärvet och ombildningen har föreningen avtal om ett antal marköverlåtelser och servitut. Observera att beredning och registrering hos lantmäteriverket tar tid, varför det inte är säkert att förändringarna är synliga på lantmäteriverket.
Föreningen äger fortsatt marken mellan och under husen, samt del mot torget vid hus 24 (fram till elskåpet) och en liten del kring hörnet av hus 32 mot Tornvillan.
Nedan är en sammanfattning om förändringar som skett under 2016-2018:
  • Brf Himmelsbågen har redan avtalat (i samband med ombildningen) om att överlåta marken på baksidan av vår fastighet till kommunen. Det gäller brandgatan och kring lekplatsen. Enligt ”Fig A” i bilden.
  • Föreningen har avtalat om ett antal servitut som gäller stödväggarna mellan husen och fasaden på själva husen, som stöttar brandgatan och behövs för att bibehålla konstruktionen. Kommunen är förmånstagare för dessa servitut.
  • Det finns också ett servitut gällande ventilationstornen som står på föreningens mark, där ”The view” är förmånstagare.
  • Allt detta är del av förvärvsavtalet tecknat i samband ombildningen (1 sept. 2016) och föreningen är skyldiga att fullfölja avtalet.
  • Befintliga balkonger som hänger över kommunens mark (mot Augustendalsvägen och brandgatan) samt infästningar/stag som går in i berget under brandgatan är våra servitut. De senare är del av konstruktionen för att hålla fast våra hus i berget och vi har rätt att ha kvar och underhålla dessa för framtiden.

Övriga Detaljplaner

Information om detaljplaner och status hittar ni på Nackas hemsida