Andrahandsuthyrning

En medlem kan upplåta/hyra ut sin bostadsrätt i andra hand upp till två år efter att ha ansökt om tillstånd. Styrelsen kommer ge sitt samtycke direkt, under följande förutsättningar:

  • hyrestiden inte överstiger två år (oavsett om det är samma eller olika hyresgäster)
  • att styrelsen informeras om uthyrningen samt hyresgästernas namn, kontaktuppgifter för hyresgäster, hyrestid och bostadsrättsinnehavarens kontaktuppgifter under perioden för upplåtelsen. Det räcker att skicka ett mejl med dessa uppgifter. Skicka en uppdatering om det sker några förändringar. Använd mall längst ner på sidan. Förvaltning i Östersund svarar inom en vecka.
  • att andrahandshyresgäst är informerad om och förbinder sig att följa föreningens stadgar, rutiner och trivselregler. Det är bostadsrättsinnehavarens ansvar att säkerställa detta.

Om ovanstående inte efterlevs kommer styrelsen begära in en ansökan och ompröva tillståndet.

Observera att detta gäller alla typer av andrahandsupplåtelse, oavsett längd och hur den förmedlas. D.v.s. oberoende om det är via kontakter, tillfälligt hembyte eller en förmedling som t.ex. Bostad Direkt eller Airbnb.

Bostadsrättsinnehavaren är ansvarig för andrahandsuthyrning och att avtala om hyresvillkor som ger dig och föreningen ett tillräckligt skydd gällande besittningsskydd,  uppsägningstid etc.  Mer information om andrahandsuthyrning finns på  www.hyresnamnden.se.

För andrahandsupplåtelse över två år skall ansökan ske med den blankett som finns länkad nedan. Då är det också viktigt att besittningsskydds-avstående träffas mellan bostadsrättshavaren och andrahandshyresgästen för att samtycke skall ges.

För hyresgäster gäller fortsatt att styrelsen skall godkänna ansökan enligt lag innan andra andrahandsuthyrning är tillåten.

Vid andrahandsupplåtelse får inte extra namnlappar sättas upp på våra postboxar. Andrahandshyresgästen måste använda sig av en c/o-adress med den ansvarige innehavarens namn så att brevbäraren hittar rätt låda.

Mall för mejl till Förvaltning i Östersund, klipp och klistra till mejl/brev.

Ämne: Brf Himmelsbågen andrahandsuthyrning

Jag ansöker härmed om tillstånd att hyra ut min lägenhet i andra hand, med följande uppgifter:
Bostadsrättsinnehavarens kontaktuppgifter under perioden då lägenheten hyrs ut i andra hand: adress, telefon och mail
Hyresperiod: (från-till)
Hyresgäst: (namn, telefon, mail)

Mejla till kundtjanst@rbekonomi.se
eller skicka med post:
Brf Himmelsbågen
Box 84
831 21 Östersund

Sidan uppdaterad 2019-01-01