Andrahandsuthyrning

En medlem kan upplåta/hyra ut sin bostadsrätt i andra hand upp till två år efter att ha ansökt om tillstånd. Styrelsen kan ge sitt samtycke under följande förutsättningar:

  • att hyrestiden inte överstiger två år (oavsett om det är samma eller olika hyresgäster)
  • att styrelsen informeras om uthyrningen med hyresgästernas namn, kontaktuppgifter för hyresgäster, hyrestid och bostadsrättsinnehavarens kontaktuppgifter under perioden för upplåtelsen. Det räcker att skicka ett mejl med dessa uppgifter.
  • skicka en uppdatering om det sker några förändringar.
  • att andrahandshyresgästen är informerad om och förbinder sig att följa föreningens stadgar, rutiner och trivselregler. Det är alltid bostadsrättsinnehavarens ansvar att säkerställa detta.

Olovlig andrahandsuthyring är förbjudet och strider mot våra stadgar.
Om ovanstående inte efterlevs kommer styrelsen begära in en rättelse och ompröva tillståndet. Styrelsen har rätt att häva andrahandsuthyrningen.

Observera att detta gäller alla typer av andrahandsupplåtelse, oavsett längd och hur den förmedlas. D.v.s. oberoende om det är via kontakter, tillfälligt hembyte eller en förmedling som t.ex. Bostad Direkt eller Airbnb.

Bostadsrättsinnehavaren är ansvarig för andrahandsuthyrning och att avtala om hyresvillkor som ger dig och föreningen ett tillräckligt skydd gällande besittningsskydd,  uppsägningstid etc.  Mer information om andrahandsuthyrning finns på  www.hyresnamnden.se.

För andrahandsupplåtelse över två år skall ny ansökan inkomma till styrelsen. Då är det också viktigt att besittningsskydd/avstående träffas mellan bostadsrättshavaren och andrahandshyresgästen för att samtycke skall ges.

För hyresgäster gäller fortsatt att styrelsen enligt lag skall godkänna ansökan om en  andrahandsuthyrning. Olovlig andrahandsuthyring är inte tillåten enligt lag.

Vid andrahandsupplåtelse får inte extra namnlappar sättas upp på våra postboxar eller dörrar.
Andrahandshyresgästen måste använda sig av en c/o-adress med den ansvarige innehavarens namn så att brevbäraren hittar rätt låda.

Ex. på ansökan:
Ämne: Brf Himmelsbågen andrahandsuthyrning

Jag ansöker härmed om tillstånd att hyra ut min lägenhet i andra hand, med följande uppgifter:
Bostadsrättsinnehavarens kontaktuppgifter under perioden då lägenheten hyrs ut i andra hand: adress, telefon och mail
Hyresperiod: (från-till)
Hyresgäst: (namn, telefon, mail)

Mejla till: info@brfhimmelsbagen.se