Förvaltning och Felanmälan

Felanmälan, drift och fastighetsskötsel (Alova, tidigare Etcon)

Vid fel/frågor gällande lägenhet, tvättstuga, allmänna utrymmen, förråd, nycklar, etc. kontakta Alova:
Telefon: 08 749 27 00 (vardagar 08.00-16.00) Web: https://felanmalan.alova.se/

Fastighetsjour vid akut skada/fel i lägenhet (akut vattenskada o.dyl.) samt i fastigheten i övrigt, ring direkt till Securitas jourmontör, 08-657 6421

Felanmälan hiss: Trygga Hiss tel. 08-798 92 00 (dygnet runt)

Teknisk förvaltning (Alova, tidigare Etcon)

Kontakta Alova vid frågor gällande renovering av lägenhet, ansökan om tillstånd för renovering, utredning av vattenskador och pågående projekt i föreningen. Telefon: 08 749 27 00

Postadress teknisk förvaltare: Byängsgränd 8, 120 40 Årsta

Ekonomisk förvaltning (Simpleko)

(Förvaltning i Östersund / RB Ekonomi har bytt namn till Simpleko.)

Kontakta Simpleko vid frågor gällande: Hyror, avgifter, avier, pantsättning, etc.

E-post: info@simpleko.se
Telefon: 018-66 01 60 (öppet vardagar 9.00-12.00)

Postadress
Brf Himmelsbågen
Box 84
831 21 Östersund

Förvaltning av området 

Föreningen äger marken som husen står på samt marken mellan husen samt en bit av marken utanför hus 24 samt hus 32. Nacka Kommun äger brandgatan (gatan på baksidan av våra hus) samt lekplatsen bakom hus 32. Vid frågor som rör dessa områden hänvisar vi till Nacka Kommun (nacka.se)

Torggaraget förvaltas av en gemensam samfällighetsförening där BRF Himmelsbågen infår. Eventuell felanmälan samt frågor hänvisas till xxx. Mer information om garaget hittar du här.